Datalock

Description Lås som fästs direkt vid Diskettingång, CD-ROM-Drive, Backup-station, Video, USB-Port m.m. Förhindrar effektivt virusspridning och otillbörlig användning av dator alt. stöld av flyttbara media.