Låsbox / Laddbox (67845/67855/6784)

Description En av marknadens kraftigaste och mest funktionella stöldkyddsboxar för förvaring, laddning och synkronisering av upp till 2st Laptops / 4st iPad:s/Läsplattor (6st med tillval) eller samtidig förvaring av såväl Laptop/Läsplatta och böcker e.t.c. Boxen kan väljas med nedanstående låsalternativ: Nyckellåsning – ASSA (67845) som även kan beställas i huvudnyckelsystem. Ellås med "Nuddisfunktion" - Dallasbricka/Kort (67855). Upp till 15 användarbrickor/kort alt. 3st Masterbrickor/kort + 12 användarbrickor/kort kan programmeras (läsas in) i låset) många gånger befintliga Dallasbrickor/Kort användas som elev / anställd redan har. Ellås – ASSA (6784) -möjliggör inkoppling till befintligt passagesystem. Boxen kan monteras separat på bord, hängande under bord eller på vägg alt. kan flera boxar monteras såväl på varandra i höjd som i bredd, till en stor enhet. Förberedd för laddning av den bärbara datorn och väl tilltagen hålbild för ventilation. Som tillval finns distansplatta som används vid hängande montage på bord med bordsram (Max 45mm höjd), Sockel som används vid montering i höjd och bredd för enklare åtkomst till boxarna samt kontaktlist för enklare i och urkoppling av nätadapter samt gör att endast 1st sladd går ut från boxen. Perfekt till skolor, Universitet, Högskolor, kontor, hotell e.t.c.

Tillval:

Artnr. 5322 Distansplatta – Laptopbox, 67899 Sockel - Höjd 500mm, 63522 Uttagslist - 2 uttag, 635 Uttagslist 6-uttag, 6788-1HY Extra Hylla Låsbox/ Laddbox-1-Pack.

pdficon Ladda hem produktblad (pdf)